Για περισσότερες πληροφορίες Επιτροπή Καρναβαλιού τηλ:0721 92490 Fax:0721 22005